2015-07-04

StÀll om till fossiloberoende mat!

I stÀllet för att enbart stÀlla krav pÄ ekologiskt skulle Sveriges kommuner genom offentlig upphandling kunna bidra till ett fossiloberoende jordbruk genom att upphandla "fossilfri mat"

Idag Àr vÄr matproduktion helt beroende av import av fossila brÀnslen i form av olja. Om tillgÀngligheten skulle minska med 50 % skulle Sverige inte lÀngre klara av att förse sin befolkning med mat, över 40 % av oljan importeras idag frÄn Ryssland.

Flera lÀnder som Sverige idag importerar olja frÄn har redan passerat sin "oljetopp", produktionen sjunker i Danmark och Norge. En allt större del importeras dÀrför frÄn Ryssland som dock antas nÄ sin maximala produktionskapacitet inom en snar framtid och dÀrefter sjunka. Det geopolitiska lÀget bland annat en destabilisering i relationen mellan Ryssland och EU gör tillgÄngen mer osÀker. Samtidigt har Sverige fantastiska möjligheter att producera förnybar energi.

För att vÀrna matsÀkerheten i Sverige bör lantbruket och kedjan av transporter som förser vÄrt samhÀlle med livsmedel vara prioriterat i omstÀllningen till en fossilfri fordonsflotta. Kommuner Àr viktiga aktörer som kan verka för omstÀllning, tack vare att kommuner har stÀllt krav pÄ fossilfrihet i kollektivtrafik och andra transporter Àr Sverige vÀrldsledande i omstÀllningen till förnybara drivmedel.

Det finns redan idag lantbruk och speditionsföretag som stÀllt om till förnybar energi (se film). Dessutom pÄgÄr det forskning och utvecklig pÄ omrÄdet. Genom att stimulera fossilfri matproduktion i nÀromrÄdet kan dessutom en lÄng rad fördelar uppnÄs.

Minskad anvÀndning av fossil energi leder till minskade utslÀpp av vÀxthusgaser, och anvÀndning av nÀrproducerad energi leder till en cirkulÀr ekonomi. De förnybara teknikerna finns redan men behöver en snabb ökning för att bidra till minskade klimatutslÀpp i större omfattning.

Genom att vÀlja rÀtt handelsgödsel kan lantbruket minska fossilberoendet och klimatbelastningen kraftigt. Den ur klimatsynpunkt bÀsta handelsgödseln har bara en tredjedel sÄ stor klimatpÄverkan som den sÀmsta. De klimatbÀsta alternativen Àr inte heller dyrare. Dessutom kan handelsgödsel enkelt produceras med förnybar energi frÄn vindkraft och solceller.

Innovativa funktionsupphandlingar kan bidra till utveckling av teknik och affÀrsmodeller. Genom att stimulera innovation investeringar och utveckling i regionens landsbygdsföretag bidrar kommunen till en attraktiv och levande landsbygd med ett rikt nÀringsliv och ökad sysselsÀttning.

En hÄllbar landsbygd som kan producera mat och energi Àr i förlÀngningen en förutsÀttning för hÄllbara stÀder. CirkulÀr ekonomi innebÀr att resursflöden mellan stad och land sluts i ett kretslopp av nÀringsÀmnen som endast behöver tillföras förnybar energi i form av t.ex. sol, vind, vatten och bioenergi. Genom att stÀrka de ekonomiska banden mellan stad och land bildas en grogrund för ytterligare utveckling.

Tillbaka till bloggar >>