2018-05-20

Återför vĂ€rden frĂ„n vind och vatten lokalt!

År 2040 ska Sverige ha 100 % förnybar elproduktion. För att vi ska lyckas nĂ„ det mĂ„let mĂ„ste vi göra omstĂ€llningen tillsammans. Miljöpartiet vill att de regioner, kommuner och omrĂ„den som stĂ„r som hem för den viktiga förnybara energiproduktionen i Sverige i högre grad ska fĂ„ möjlighet till ersĂ€ttning för och kĂ€nna delaktighet i omstĂ€llningen. Samtidigt vill vi stĂ€rka incitamenten för att bygga ut vindkraften ytterligare. DĂ€rför presenterar Miljöpartiet tre förslag för större gemensamt Ă€garskap av energiomstĂ€llningen i Sverige och en levande landsbygd.

Att fastighetsskatten för vattenkraft i Sverige gĂ„r till staten Ă€r internationellt sett ganska unikt. Förutom Norge har Ă€ven Finland, Österrike, Frankrike och flera andra lĂ€nder nĂ„gon form av fastighetsskatt pĂ„ vattenkraft som gĂ„r till kommunerna. En Ă„terbĂ€ring Ă€r viktig för acceptansen av den pĂ„verkan som vattenkraften har pĂ„ naturen och att vinsterna av denna förĂ€ndring i större mĂ„n gĂ„r till de som lever med dessa i sin nĂ€rhet. Detta Ă€r nĂ„got som framförs av sĂ„vĂ€l kommunerna som kraftbolag. Kommunalskatten i de naturresursrika skogslĂ€nen ligger över genomsnittet för landet samtidigt som de kĂ€mpar mot avfolkning och dĂ€rmed försĂ€mrad skattekraft. De kommuner som bidrar sĂ„ stort till Sveriges förnybara elproduktion mĂ„ste fĂ„ ersĂ€ttning för det de bidrar med. Även OECD har i sina rapporter rekommenderat Sverige att för bĂ€ttre regional utveckling öka möjligheterna att ta ut lokala skatter1. DĂ€rför kommer Miljöpartiet i den breda skatteöversyn som vi föreslĂ„r ska ske under nĂ€sta mandatperiod att driva frĂ„gan om att fastighetsskatten för vattenkraften ska tillfalla regionerna dĂ€r vattenkraften Ă€r lokaliserad.

För att vi ska lyckas nÄ mÄlet om 100 % förnybar energi mÄste vi göra energiomstÀllningen tillsammans. Reformer som redan har gjorts Àr exempelvis att se till att fler kan producera sin egen solel och mata in i pÄ elnÀtet och fÄ ersÀttning för detta. Utbyggnad av vindkraft medför kostnader för kommunerna i prövningsprocessen. Miljöpartiet har dÀrför drivit igenom en vindkraftspremie pÄ 70 miljoner per Är till kommunerna. För att stÀrka incitamenten för kommuner att bygga ut vindkraften ytterligare vill Miljöpartiet att fastighetsskatten för vindkraft ska tillfalla de kommuner dÀr vindkraftverken Àr lokaliserade. Vindkraftverk betalar liksom andra kraftverk en Ärlig fastighetsskatt för elproduktionsanlÀggning. Att ge fastighetsskatten till kommunen skulle ge en kompensation för kommunens kostnader samt ge kommuner incitament att bidra till energiomstÀllningen. Detta kommer Miljöpartiet att driva i den breda skatteöversyn som vi vill se under nÀsta mandatperiod. Lokal acceptans för vindkraftverk Àr centralt för utbyggnaden av vindenergi i Sverige. DÀrför krÀvs incitament för lokalt deltagande i utbyggnaden. Ett sÀtt att uppnÄ detta Àr att erbjuda dem som bor i nÀrheten av ett blivande kraftverk möjlighet att bli delÀgare genom att köpa andelar i kraftverket. Ett sÄdant system har exempelvis visat sig framgÄngsrikt i Danmark och kan fungera som underlag till ett svenskt liknande system.

Miljöpartiets partistyrelse vill mandatperioden 2018-2022:

* i en bred skatteöversyn driva att fastighetsskatten för vattenkraften ska tillfalla respektive region.

* i en bred skatteöversyn driva att fastighetsskatten för vindkraftverken tillfaller kommunerna.

* att nÀrboende ska erbjudas möjlighet att köpa andelar nÀr det byggs vindkraft.

Tillbaka till bloggar >>