2021-10-11

Miljöpartiet lanserar ny klimatpolitik

√Ąntligen lanseras Milj√∂partiets klimatf√§rdplan! Som enda politiska parti har vi tagit fram en sammanh√•llen och ambiti√∂s f√§rdplan f√∂r att n√• n√§ra nollutsl√§pp redan 2035 - i linje med Parisavtalet.

Det känns fantastiskt att äntligen lansera Miljöpartiets samlade klimatpolitik! Detta är något jag jobbat hårt med det senaste året tillsammans med medlemmarna i partiet. Vi har tagit fram en ambitiös färdplan för att kunna nå nära nollutsläpp i Sverige redan till år 2035. Helt i linje med Parisavtalet.

Här är några särskilt viktiga punkter:

✅ Ta fram en nationell koldioxidbudget f√∂r Sverige. Regeringen ska utse en ansvarig myndighet f√∂r att ta fram en vetenskapligt grundad nationell koldioxidbudget f√∂r att Sverige ska leva upp till sin del i Parisavtalet, med h√§nsyn tagen till r√§ttviseaspekter och till√§mpning av f√∂rsiktighetsprincipen.

✅ Total utfasning av fossilt i Sverige till 2030, genom en ny omst√§llningslag. En nationell plan uppr√§ttas f√∂r att de n√§rmsta √•tta √•ren kunna l√§gga ner alla fossila processer i landet.

✅ Klimatanpassa lagstiftningen. Inf√∂r en Lex Preemraff s√• att nya klimatskadliga verksamheter ej ges tillst√•nd. Inf√∂r tillf√§lliga tillst√•nd f√∂r befintliga klimatskadliga verksamheter s√• att dessa kan avslutas i god tid.

✅ Genomf√∂r en kraftfull energieffektivisering genom bland annat strikt lagstiftning, s√• kallad kvotplikt.

✅ Kraftig utbyggnad av f√∂rnybar elproduktion, i form av framf√∂rallt vindkraft till havs och solceller p√• taken.

✅ Genomf√∂r naturbaserade klimatl√∂sningar i skogen, i jordbrukslandskapet och i hav och sj√∂ar f√∂r att minska utsl√§pp, binda tillbaka kol och √∂ka den biologiska m√•ngfalden.

✅ Sk√§rp nybilspolitiken s√• att bensin- och dieselbilar fasas ut inom fyra √•r. Ge en s√§rskild bonus till k√∂p av klimatsmartare bilar i glesbygd.

Detta var ett urval av 224 punkter. Läs om många fler förslag i programmet.

Se presskonferensen här

Läs en kortversion av Klimatfärdplanen här

Läs hela Klimatfärdplanen här

Tillbaka till bloggar >>