2014-05-05

100 % förnybart, bäst och billigast!

Att förnybar energi är mycket bättre för miljön, det vet vi redan. Men från och med nu (2014) är det också det bästa alternativet för ekonomin.

En rapport från Energimyndigheten (2014) visar att vindkraft idag byggs för så lite som 50 öre/kWh (utan stöd eller subventioner). Bygger vi vindkraft inom de utpekade riksintressena, en yta som bara utgör 1,5 % av Sveriges totala yta, skulle vi kunna producera mellan 94 och 150 TWh vindenergi. Det är mer än dubbelt så mycket som kärnkraften producerar idag. Dessutom bedöms effektiviseringspotentialen till ca 50% (Sweco 2008)

Tittar man på de få länder som satsar på kärnkraft ser det inte så bra ut. Investerarna i den brittiska kärnkraften kräver att skattebetalarna garanterar kärnkraftsägarna ett pris på ca 1 kr/kWh (som ska räknas upp med inflation och bränslepris i 35 år). Finland investerar också i kärnkraft, från början räknade man med att producera el för 25 öre/kWh. Men verkligheten har hunnit ifatt. Projektet har snart skjutit över budget med ca 300 % och är 8 år försenat. Kostnaden kan komma att uppgå till ca 1kr/kWh.

√Ąr d√• detta bara olyckliga exempel? Om nu k√§rnkraft vore s√• konkurrenskraftigt varf√∂r utg√∂r det d√• bara 2,7 % av v√§rldens energif√∂rs√∂rjning? Och varf√∂r finns det inga reaktorer som √§r byggda utan statliga subventioner? De flesta l√§nder som byggt k√§rnkraft har k√§rnvapen eller har haft k√§rnvapenambitioner, och stora pengar har skjutits till fr√•n staten. Aff√§rsbanken Citigroup d√∂mer ut k√§rnkraft som en ol√∂nsam investering.

Förnybar energi som vindkraft och även solceller är visserligen väderberoende och levererar mer eller mindre energi under olika förutsättningar, men men ofta producerar de energi när vi behöver den som mest, det blåser mest på vintern när det är kallt, och solen lyser på dagen när vi konsumerar som mest energi. Vattenkraft utgör en ypperlig källa till reglerkraft. När inte vinden blåser eller solen skiner kan vi producera el med vattenkraft.

Solceller har fallit i pris med 50-80 % de senaste 5 åren och börjar konkurrera med kärnkraft på helt marknadsmässiga grunder, dock utan risker och utan behov av tillgång på uran.

Miljöpartiet vill ha ett 100% förnybart energisystem för att möta framtiden och leverera hållbar och konkurrenskraftig el till svensk basindustri och svenska hushåll.

Miljöpartiet vill också att fastighetsskatten för vindkraft överförs från staten till kommunen där vindkraften står, samt att 20 % av vindkraftverket ska erbjudas som andelar eller aktieposter lokalt, så att utvecklingen av förnybar energi också bidrar till regional utveckling.

Tillbaka till bloggar >>