Detta är mina tre hjärtefrågor

Klicka på de olika områdena för att läsa mer:

Miljö & Klimat

Jämlikhet

Landsbygd

Jämlikhet

☛ J√§mst√§lldhet nu!

Jag vill se en värld där alla människor värderas lika och möts med respekt, oavsett kulturell bakgrund, om du är kvinna, man eller HBTQi-person. Men än har vi en bra bit kvar innan vi kan säga att vi uppnått jämställdhet. Vi har bland annat ett kvarvarande löneglapp mellan kvinnor och män som inte är motiverat. En av de absolut värsta effekterna av det ojämställda samhället är våld och hot mot kvinnor och HBTQi-personer.

Mer behöver göras för jämställdheten. En handlingsplan för jämställda löner och en samtyckeslag är viktiga steg. Vi behöver tillräcklig finansiering för kvinnojourer, men även en konstruktiv debatt, vid middagsbordet, i sociala medier och i offentligheten, om hur vi ska bete oss respektfullt mot varandra.

☛ J√§mlikhet ur ett gr√∂nt perspektiv

Ett jämlikare samhälle är ett bättre samhälle. Om vi jämför jämlika och ojämlika samhällen framträder en rad fördelar för det mer jämlika samhället. Människor mår bättre. Brottsligheten och konfliktnivån är lägre. Hälsan och den sociala sammanhållningen är bättre.

Men i Sverige har ojämlikheten ökat kraftigt de senaste trettio åren. Vi behöver ett mål för jämlikhet och en handlingsplan för att uppnå detta. Förutom det så tror jag att ett jämlikt samhälle också har bättre förutsättningar att utvecklas i en hållbar riktning, och det måste vi om vår civilisation ska överleva. Ett viktigt verktyg är grön skatteväxling, där skatten sänks mer för låginkomsttagare och höginkomsttagare med högre konsumtion betalar mer miljöskatter. Tillsammans med massiva satsningar på omställningen som skapar nya arbetstillfällen och utveckling.

☛ Klimatr√§ttvisa! - fattigdom och milj√∂

En h√•llbar utveckling innefattar b√•de sociala och ekologiska aspekter, vi m√•ste lyfta m√§nniskor ut fattigdom samtidigt som vi minskar milj√∂belastningen. En en vanlig missuppfattning √§r att ‚Äúfattiga‚ÄĚ m√§nniskor inte lever milj√∂v√§nligt, kanske f√∂r att man inte har r√•d att k√∂pa ekologiskt eller en elbil. Men sanningen √§r precis tv√§rt om. M√§nniskor med h√∂ga inkomster st√•r f√∂r den absolut st√∂rsta delen av milj√∂p√•verkan pga. √∂verkonsumtion.

De tio procent rikaste i världen står för hälften av klimatutsläppen. Samtidigt är det den fattigaste hälften av jordens befolkning som drabbas hårdast av miljöförstöring och klimatförändringen, och kvinnor drabbas hårdare än män. De rikaste behöver ta störst ansvar, och därför är exempelvis en flygskatt ett bra ekonomiskt styrmedel. Klimaträttvisa tack!

Jämlikhet är en av mina tre prioriterade frågor när jag ställer upp i valet i höst. Vill du läsa mer om vad jag tycker om jämlikhet läs någon av följande bloggar: