Detta är mina tre hjärtefrågor

Klicka på de olika områdena för att läsa mer:

Miljö & Klimat

Jämlikhet

Landsbygd

Landsbygd

☛ Service och sjĂ€lvbestĂ€mmande

Det ska finnas lika bra förutsÀttningar att leva och bo pÄ landsbygden som nÄgon annan stans, det gÀller bÄde service och ekonomi. Ett problem för mÄnga gles- och landsbygdskommuner Àr en utflyttning som gör att skatteunderlaget krymper. Det undergrÀver förutsÀttningarna för en god ekonomi och sjÀlvbestÀmmande.

DÀrför bör till exempels fastighetsskatten pÄ vindkraft och vattenkraft betalas till den kommun som kraftverket stÄr i. Vi bör ocksÄ sÀnka skatten (höjt grundavdrag) och arbetsgivaravgiften för boende och företag i glesbygd. Vidare ska grundlÀggande service vara en gemensam angelÀgenhet. UtförsÀljningen av apoteket Àr ett skrÀckexempel pÄ motsatsen. Snabbt bredband ska finnas i hela landet genom statens försyn.

☛ Satsa pĂ„ jordbruket, och ett proteinskifte!

I Europa har vi goda förutsÀttningar att producera mer klimatsmart och hÀlsosam mat. Idag importeras hÀlften av allt kött vi Àter. I mÄnga lÀnder som köttet kommer ifrÄn anvÀnds stora mÀngder antibiotika i onödan och regnskog skövlas, dÀrför borde vi införa en skatt pÄ ohÄllbar anvÀndning av antibiotika. DÄ minskas konsumtionen av det importerade köttet som i stÀllet kan ersÀttas med nÀrodlade proteingrödor. Lantbruket ska utvecklas, inte avvecklas

För att lyckas ska vi utveckla fler sorter som passar svenska förhÄllanden dÀr vi vidareförÀdlar bondbönor, sojabönor, kidneybönor svarta och vita bönor mm till nya goda produkter. Det gör vi genom att anslÄ pengar för forskning och utveckling. Jordbruket behöver ocksÄ stÀlla om till förnybar energi och ekologisk produktion. Det ekologiska jordbruket bidrar till en ökad biologisk mÄngfald och dÀrmed viktiga ekosystemtjÀnster, det bör lantbrukare belönas för. DÀrför ska vi reformera EU:s jordbrukspolitik sÄ att mer till stöd ges för miljö- och ekosystemtjÀnster.

☛ Utveckla skogsbruket!

Skogen Ă€r en viktig resurs för Sverige, bĂ„de för ekonomin och som bĂ€rare av biologisk mĂ„ngfald och en fantastisk miljö att vistas i. De flesta skogsĂ€gare tycker att miljöhĂ€nsyn Ă€r minst lika viktigt som produktionen. En fjĂ€rdedel tycker att friluftslivet Ă€r viktigare Ă€n ekonomiska aspekter. Men idag Ă€r en skogsbruksform – kalhyggesbruket – helt dominerande i Sverige.

Vi behöver en större mÄngfald av skogsbruksformer och bland skogsÀgare finns det ett vÀxande intresse för hyggesfritt skogsbruk. DÀrför ska vi ge ett omstÀllningsstöd till de som vill utveckla ett hyggesfritt skogsbruk. Hyggesfritt har ofta fördelar för jakt, friluftsliv, kulturmiljövÀrden och sÄklart för den biologiska mÄngfalden. Det kan öka livskvalitén och utveckla turismen i landet.

Landsbygd är en av mina tre prioriterade frågor när jag ställer upp i valet i höst. Vill du läsa mer om vad jag tycker i landsbygdsfrågor läs någon av följande bloggar: