Miljö & Klimat

Jämlikhet

Landsbygd

Landsbygd

"Förutom att landsbygden Àr en fantastisk plats att bo pÄ, bidrar den med mat, förnybar energi och resurser till samhÀllet, och Àr en förutsÀttning för att stÀderna ska kunna leva. DÀrför ska vi ocksÄ ge landsbygden möjlighet att leva och utvecklas."

☛ Service och sjĂ€lvbestĂ€mmande

Det ska finnas lika bra förutsÀttningar att leva och bo pÄ landsbygden som nÄgon annan stans, det gÀller bÄde service och ekonomi. Ett problem för mÄnga gles- och landsbygdskommuner Àr en utflyttning som gör att skatteunderlaget krymper. Det undergrÀver förutsÀttningarna för en god ekonomi och sjÀlvbestÀmmande.

DÀrför bör fastighetsskatten pÄ vindkraft och vattenkraft betalas till den kommun som kraftverket stÄr i. Vidare ska grundlÀggande service vara en gemensam angelÀgenhet. UtförsÀljningen av apoteket Àr ett skrÀckexempel pÄ motsatsen. Snabbt bredband ska finnas i hela landet genom statens försyn. Vi bör ocksÄ göra en översyn av skattesystemet, tex skulle skatten kunna sÀnkas (höjt grundavdrag) för boende i glesbygd.

☛ Satsa pĂ„ jordbruket, och ett proteinskifte!

För att stÀderna ska leva mÄste landsbygden leva. I Sverige har vi goda förutsÀttningar att producera mer klimatsmart och hÀlsosam mat. Idag importeras hÀlften av allt kött vi Àter. I mÄnga lÀnder som köttet kommer ifrÄn anvÀnds stora mÀngder antibiotika och regnskog skövlas. Dessutom Àr vi beroende av fossil energi för att producera mat. DÀrför bör vi minska konsumtionen av det importerade köttet och i stÀllet ersÀtta det med nÀrodlade proteingrödor. Lantbruket ska utvecklas, inte avvecklas

För att lyckas ska vi utveckla fler sorter som passar svenska förhÄllanden dÀr vi vidareförÀdlar bondbönor, sojabönor, kidneybönor svarta och vita bönor mm till nya lÀckra produkter. Det gör vi genom att anslÄ pengar för forskning och utveckling. Jordbruket behöver ocksÄ stÀlla om till förnybar energi och ekologisk produktion. Det ekologiska jordbruket bidrar till en ökad biologisk mÄngfald och viktiga ekosystem tjÀnster, det bör lantbrukare belönas för. DÀrför ska vi reformera EU:s jordbrukspolitik sÄ att mer till stöd ges för miljö- ock ekosystemtjÀnster.

☛ Utveckla skogsbruket!

Skogen Ă€r en viktig resurs för Sverige, bĂ„de för ekonomin och som bĂ€rare av biologisk mĂ„ngfald och en fantastisk miljö att vistas i. De flesta skogsĂ€gare tycker att miljöhĂ€nsyn Ă€r minst lika viktigt som produktionen. En fjĂ€rdedel tycker att friluftslivet till och med Ă€r viktigare Ă€n ekonomiska aspekter. Men idag Ă€r en skogsbruksform – kalhyggesbruket – helt dominerande i Sverige.

Vi behöver en större mÄngfald av skogsbruksformer och bland skogsÀgare finns det ett vÀxande intresse för hyggesfritt skogsbruk. DÀrför ska vi ge ett omstÀllningsstöd till de som vill utveckla ett hyggesfritt skogsbruk. Hyggesfritt har ofta fördelar för jakt, friluftsliv, kulturmiljövÀrden och sÄklart för den biologiska mÄngfalden. Det kan öka livskvalitén och utveckla turismen i landet.

Landsbygd är en av mina tre prioriterade frågor när jag ställer upp i riksdagsvalet 2018. Vill du läsa mer om vad jag tycker i landsbygdsfrågor läs någon av följande bloggar: